Evidencija pražnjenja

Upravljanje otpadom (Waste management)

Automatizirani sustav elektronske evidencije pražnjenja čipiranih posudi i odvoza otpada inovativan je i suvremen način doprinosa čišćem okolišu te održivom razvoju čovječanstva.
Sustav se temelji na određivanju stvarne količine proizvedenog otpada što doprinosi transparentnoj i pravednoj naplati odvoza otpada.
Korisnici se time potiču da sortiraju otpad u pripadajuće posude i što manje odlažu nerazvrstani komunalni otpad.

Tehnologija

Sustav upravlja lokacijama gdje se nalaze posude i gdje je izvršeno njihovo pražnjenje. Koristeći web-rješenje moguće je imati nadzor nad brojem, vremenima i lokacijama gdje se izvršila usluga pražnjenja sa svim popratnim podacima nužnim za kasniji obračun usluge klijentima.
Kao prethodnici, suvremene tehnologije koje smo pionirski uveli omogućuju niz prednosti pred starim sustavima kao npr.:

 • • Očitanje i kod obrnuto ili neprecizno namještene posude na podizaču
 • • Minimalni obim instalacijskih zahvata na oplati kamiona (zahvaljujući izrazitoj kompaktnosti našeg sustava)
 • • Mogućnost "leteće" validacije posude (bez kačenja)
 • • Lokacija antene čitača izvan zone jakih udaraca

Popratne mogućnosti sustava

Uz osnovne značajke postoji i:
 • • Trenutno bilježenje podataka o kretanju komunalnog vozila i kroz povijest
 • • Vizualizacija prikupljenih podataka na karti
 • • Isporuka podataka na daljnju obradu u druge sustave (integracija)
 • • Uvid u nepravilnosti i upozorenja dobivenih od terenskih djelatnika
 • • Svjetlosno i zvučno signaliziranje nepravilnosti na komunalnom vozilu
 • • Podaci o pražnjenju u stvarnom vremenu na računalu komunalnog vozila
 • • Evidencija vozila, kilometraže, korisnika, posuda i dr. s mogućnošću uređivanja